<Гардероби с плъзгащи се врати цени

Калкулация на гардероби с три плъзгащи се врати от пдч.

Калкулацията е за гардероб с височина 250-260 см.и дълбочина 62 см.Включва доставката и монтажа за София.

Гардеробите може да бъдат изработени в неограничен брой цветови комбинации.

Допълнителна опция е плавното отваряне и затваряне на вратите и чекмеджетата.

 

гардероб пд4

 

Модел 1 с три плъзгащи се врати от пдч

 Други цветови комбинации....

 

 гардероб  пд4

 

 Модел 2 с три плъзгащи се врати от пдч

  Други цветови комбинации....

 

 

гардероб пд4

 

 Модел 3 с три плъзгащи се врати от пдч

  Други цветови комбинации....

 

 

 

 

разпределение 1

Мебели по поръчка

Разпределение с 2 чекмеджета рафтове,лост и лифт за дрехи

код  1.3.C               Поръчай....          

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

разпределение 2

 

Мебели по поръчка

Разпределение с 4 чекмеджета,рафтове,лост и лифт за дрехи

код 2.3.C                 Поръчай....       

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

разпределение 3

 

 

Мебели по поръчка

Разпределение с 6 чекмеджета,рафтове и лостове за дрехи

код 3.3.C                         Поръчай....

Мебели по поръчка

 

 

Схема

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1700 лв

 

1760 лв.

 

1820 лв.

 

1870 лв.

 

1980 лв.

 

2030 лв.

 

2080 лв.

 

2120 лв.

 

размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1750 лв

 

1800 лв.

 

1870 лв.

 

1920 лв.

 

2030 лв.

 

2080 лв.

 

2130 лв.

 

2180 лв.

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1630 лв

 

1690 лв.

 

1750 лв.

 

1800 лв.

 

1900 лв.

 

1950 лв.

 

2000 лв.

 

2050 лв.

 

 разпределение 4

Мебели по поръчка

 

Разпределение с 3 чекмеджета,рафтове и 2 лоста за дрехи

код 4.3.C                 Поръчай....        

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

 разпределение 5

Мебели по поръчка

Разпределение с 5 чекмеджета,рафтове и лостове за дрехи

код 5.3.C                    Поръчай....           

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

 разпределение 6

 

Мебели по поръчка

Разпределение с 5 чекмеджета,рафтове и лостове за дрехи

код 6.3.C                     Поръчай....       

 

Мебели по поръчка

 

Схема

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1680 лв

 

1740 лв.

 

1800 лв.

 

1860 лв.

 

1920 лв.

 

1980 лв.

 

2040 лв.

 

2100 лв.

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1710 лв

 

1780 лв.

 

1950 лв.

 

2010 лв.

 

2080 лв.

 

2140 лв.

 

2190 лв.

 

2250 лв.

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1730 лв

 

1790 лв.

 

1850 лв.

 

1900 лв.

 

1970 лв.

 

2030 лв.

 

2090 лв.

 

2150 лв.

 

  разпределение 7

Мебели по поръчка

Разпределение с 5 чекмеджета,рафтове,лостове и лифтове за дрехи

код 7.3.C               Поръчай....

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

   разпределение 8

Мебели по поръчка

Разпределение с 3 чекмеджета,рафтове,лостове и лифтове за дрехи

код 8.3.C                              Поръчай....                       

 

Мебели по поръчка

 

Схема

 

 
            

 
 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

 

цена:

1810 лв

 

1870 лв.

 

1930 лв.

 

1990 лв.

 

2050 лв.

 

2110 лв.

 

2170 лв.

 

2230 лв.

 

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

 

цена:

1790 лв

 

1850 лв.

 

1910 лв.

 

1970 лв.

 

2030 лв.

 

2090 лв.

 

2150 лв.

 

2200 лв.

 

  

 

 

 

 

гардероб пд4

 

Модел 1 с три плъзгащи се врати от пдч

 Други цветови комбинации....

 

 гардероб  пд4

 

 Модел 2 с три плъзгащи се врати от пдч

  Други цветови комбинации....

 

 

гардероб пд4

 

 Модел 3 с три плъзгащи се врати от пдч

  Други цветови комбинации....

 

 

 

 

разпределение 1

Мебели по поръчка

Разпределение с 2 чекмеджета рафтове,лост и лифт за дрехи

код  1.3.C               Поръчай....          

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

разпределение 2

 

Мебели по поръчка

Разпределение с 4 чекмеджета,рафтове,лост и лифт за дрехи

код 2.3.C                 Поръчай....       

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

разпределение 3

 

 

Мебели по поръчка

Разпределение с 6 чекмеджета,рафтове и лостове за дрехи

код 3.3.C                         Поръчай....

Мебели по поръчка

 

 

Схема

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1780 лв

 

1840 лв.

 

1900 лв.

 

1950 лв.

 

2060 лв.

 

2100 лв.

 

2150 лв.

 

2200 лв.

 

размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1820 лв

 

1890 лв.

 

1950 лв.

 

1990 лв.

 

2100 лв.

 

2150 лв.

 

2200 лв.

 

2250 лв.

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1700 лв

 

1760 лв.

 

1820 лв.

 

1870 лв.

 

1980 лв.

 

2030 лв.

 

2080 лв.

 

2150 лв.

 

 разпределение 4

Мебели по поръчка

 

Разпределение с 3 чекмеджета,рафтове и 2 лоста за дрехи

код 4.3.C                 Поръчай....        

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

 разпределение 5

Мебели по поръчка

Разпределение с 5 чекмеджета,рафтове и лостове за дрехи

код 5.3.C                    Поръчай....           

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

 разпределение 6

 

Мебели по поръчка

Разпределение с 5 чекмеджета,рафтове и лостове за дрехи

код 6.3.C                     Поръчай....       

 

Мебели по поръчка

 

Схема

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1750 лв

 

1800 лв.

 

1870 лв.

 

1930 лв.

 

1990 лв.

 

2050 лв.

 

2110 лв.

 

2170 лв.

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1790 лв

 

1850 лв.

 

2030 лв.

 

2090 лв.

 

2150 лв.

 

2210 лв.

 

2270 лв.

 

2330 лв.

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

цена:

1800 лв

 

1860 лв.

 

1920 лв.

 

1980 лв.

 

2040 лв.

 

2100 лв.

 

2160 лв.

 

2220 лв.

 

  разпределение 7

Мебели по поръчка

Разпределение с 5 чекмеджета,рафтове,лостове и лифтове за дрехи

код 7.3.C               Поръчай....

 

Мебели по поръчка

 

 

Схема

   разпределение 8

Мебели по поръчка

Разпределение с 3 чекмеджета,рафтове,лостове и лифтове за дрехи

код 8.3.C                              Поръчай....                       

 

Мебели по поръчка

 

Схема

 

 
            

 
 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

 

цена:

1880 лв

 

1940 лв.

 

2000 лв.

 

2060 лв.

 

2120 лв.

 

2180 лв.

 

2250 лв.

 

2310 лв.

 

 

 размер ширина:

от 180 до 200 см

 

от 200 до 220 см

 

от 220 до 240 см

 

от 240 до 260 см

 

от 260 до 280 см

 

от 280 до 300 см

 

от 300 до 320 см

 

от 320 до 340 см

 

 

цена:

1860 лв

 

1920 лв.

 

1980 лв.

 

2040 лв.

 

2100 лв.

 

2160 лв.

 

2220 лв.

 

2280 лв.

 

  

 

 

 
Web Analytics Directory World